http://nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia22gk-is-1.jpglink
http://nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia1gk-is-1.jpglink
http://nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia3gk-is-1.jpglink
http://nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia4gk-is-1.jpglink
http://nexia-prague.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/nexia5gk-is-1.jpglink

Vzdělávací kurzy
 

Společnost Nexia AP a.s. se v rámci širokého spektra aktivit částí činnosti rovněž dlouhodobě věnuje přípravě, řízení kurzů a zejména samotnému vzdělávání v oblasti obecného i dlouhodobého vzdělávání u cílových skupin z řad podnikatelských subjektů i veřejného sektoru.
Tato činnost sestává zejména ze dvou hlavních větví.

Od roku 1993 je vyvíjena edukační činnost zejména v oblastech ekonomiky, financí podnikové sféry, auditu a daňového poradenství – zejména u značně početné skupiny partnerských a klientských podniků.  Tato činnost byla v gesci zejména tehdejších partnerů firmy, kteří současně působili jako pedagogové na VŠE v Praze.  Druhá větev se pak týká zejména přípravy a realizace vzdělávacích kurzů financovaných ze strukturálních fondů EU. V programovém období 2007-2013 zejména z operačních programů Lidské zdroje a zaměstnanost a Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V posledních 4 letech NEXIA AP rozšířila na základě poptávky partnerských subjektů své aktivity také o oblast vzdělávání v tzv. měkkých kompetencích, projektovém řízení, GIS technologií atd.

Kontinuální vzdělávání bylo týmem pro oblast vzdělávání společnosti NEXIA AP a.s. úspěšně realizováno či proběhla významná participace u několika projektů zaměřených na další obecné či specifické vzdělávání v několika konkrétních subjektech. Současně proběhla či probíhá významná participace na několika projektech zaměřených zejména na cílové skupiny v oblasti průmyslových podniků a subjektů inovační infrastruktury viz přiložená tabulka:

 

 

 Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů

 

Místo konání/klient

 

Termín konání

         

Vzdělávání na firmě KORYNA NÁBYTEK a.s.

 • Manažerské dovednosti
 • Rozvoj osobních dovedností
 • Prohlubování pracovní kvalifikace – dělnické profese
 • Personalistika
 • Anglický jazyk
 

KORYNA NÁBYTEK a.s., Masarykova 260, Koryčany

 

leden - březen 2011

         

Vzdělávání zaměstnanců firmy UNION LESNÍ BRÁNA a.s.

 • Manažerské dovednosti
 • Rozvoj osobních dovedností
 • Technologie sklářské výroby
 • IT dovednosti
 • Anglický jazyk
 

UNION LESNÍ BRÁNA a.s., Novosedlická 125, 417 03 Dubí

 

únor 2011 - srpen 2012

         

Vzdělávání zaměstnanců městského úřadu NYMBURK

 • Znalosti a dovednosti při implementaci rozvojové strategie města
  (vzdělávání i volených zástupců města)
 • Veřejné zakázky v souvislosti s implementací rozvojové strategie města
 • Možnosti dotačních titulů EU a ČR
 

Město NYMBURK,
Nám. Přemyslovců 163/20,
288 28 Nymburk

 

leden – únor 2011

         

Participace zástupců NEXIA AP na přípravě a realizaci
vzdělávacích kurzů zaměřených na pedagogické
pracovníky ZŠ a SŠ v oblasti energetiky.

 

ČVUT v Praze + ÚJV Řež

 

listopad 2011 – říjen 2012

         

Vzdělávání v rámci projektu OP VK realizovaného společně s Národní
klastrovou asociací v následujících oblastech

 • Specifické kompetence v subjektech inovační infrastruktury
 • Manažerské dovednosti v subjektech inovační infrastruktury
 • Projektové řízení pro subjekty inovační infrastruktury
 • Ekonomika malé a střední společnosti, její legislativní
  pozadí pro subjekty inovační infrastruktury
 • Plánování a rozpočetnictví v podmínkách střední/malé
  technologicky inovativní společnosti
 

Subjekty inovační infrastruktury ve Středočeském kraji

 

říjen 2012 – září 2014

 

V současnosti otevřené vzdělávací kurzy

Dotační příležitosti - více informací sl. Babulíková ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

Daňové poradenství

Jednou z důležitých povinností ať již jakéhokoli ekonomického subjektu je plnění jeho peněžních i nepeněžních závazků vůči územním finančním orgánům reprezentovaným obvykle Finančními úřady. Ne každý subjekt však disponuje dostatečným vlastním odborným zázemím, ....

Optimalizace účetnictví

Pokud optimalizaci účetní soustavy provádí účetní jednotka sama, dochází k situaci, kdy finanční ředitel nejenže hodnotí sám sebe, ale zároveň je osobou, která rozhoduje, přijímá i realizuje úkoly. Tato situace je nevyhnutelná vzhledem k tomu, že účetní jednotky obvykle nedisponují více ...

Vedení účetnictví

Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví zajišťuje partnerská společnost INTERNATIONAL ACCOUNTING SERVICES, s.r.o.
Společnost Nexia AP a.s. poskytovala účetní služby již od svého založení.

Projekty z fondů EU

Česká republika má v programovém období 2007—2013 z fondů EU k dispozici 26,69 miliard eur. Tyto prostředky jsou určeny na spolufinancování projektů obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací, škol, vyšších samosprávných územních celků a dalších subjektů.

Všechna data a informace, jež jsou publikována na webových stránkách www.nexiaap.cz, tzn. na doméně nexiaap.cz, jsou chráněna podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo (popř. jako autorské dílo souborné). Ochrana se vztahuje na všechna data a informace jak v grafické, tak textové, či jiné podobě.